Telefon svetovalna služba 05 7000 315
 

7. – 9. razred

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7.,8. in 9. razred)

Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši.

SOGLASJE ZA 3 URE IZBIRNIH PREDMETOV

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen. V septembru 2022 so možne menjave le, če to ne poruši oblikovanih skupin.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom oddate v juniju 2022.

VLOGA – GLASBENA ŠOLA

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Roberto Gvozdić na elektronski naslov: roberta.gvozdic@osagpostojna.si

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2022/23

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

ARHIV

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Po prejetih izbirah obveznih izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu smo oblikovali skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2021/22. Pri oblikovanju smo upoštevali prve in rezervne izbire učencev. Spremembe izbirnih predmetov so možne samo v primeru, če to ne vpliva na skupine. Za spremembo izbirnega predmeta naj se otrok čim prej oglasi v svetovalni službi, pri psihologinji Martini Kuzman. Izjemoma so spremembe možne v prvem tednu pouka v novem šolskem letu.

Vsi, ki uveljavljate glasbeno šolo, morate oddati vlogo in potrdilo  glasbene šole najkasneje do 18. junija v šolsko svetovalno službo, psihologinji Martini Kuzman.

VLOGA – GLASBENA ŠOLA

Drage učenke in učenci zadnje triade, spoštovani starši!

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7.,8. in 9. razred)

Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen. V septembru 2021 so možne menjave le, če to ne poruši oblikovanih skupin.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom oddate v juniju 2021. Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Martino Kuzman na telefon 05 7000 319 ali 040 303 719 ali pošljete e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si.

NEOBVEZNI IZBIRNIPREDMETI (7., 8. in 9. razred)

To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. Učenec lahko na OŠ »Antona Globočnika « Postojna izbira en neobvezni izbirni predmet – tuj jezik – italijanščina. Pouk neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika – italijanščine je na urniku dve uri na teden. Obisk pouka neobveznega izbirnega predmeta je obvezen, predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev. V primeru, da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev. V učni skupini je lahko največ 28 otrok. V primeru, da se v začetku šolskega leta posamezni učenec premisli, je menjava možna v mesecu septembru, vendar le v okviru normativov. Za učenca, ki si je izbral neobvezni izbirni predmet je obiskovanje obvezno do konca pouka v tekočem šolskem letu.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2021/22

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

 

ARHIV

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Po prejetih izbirah obveznih izbirnih predmetov v 7., 8. in 9. razredu smo oblikovali skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajale v šolskem letu 2020/21. Pri oblikovanju smo upoštevali prve in rezervne izbire učencev. Spremembe izbirnih predmetov so možne samo v primeru, da ne vpliva na skupine. Za spremembo izbirnega predmeta naj se otrok oglasi v svetovalni službi, pri psihologinji Martini Kuzman do konca pouka v tem šolskem letu. Izjemoma v prvem tednu pouka v novem šolskem letu.

Tisti, ki ste izbrali tri izbirne predmete, morate oddati soglasje staršev. Vsi, ki uveljavljate glasbeno šolo, morate oddati vlogo in potrdilo  glasbene šole najkasneje do 19. junija v šolsko svetovalno službo, psihologinji Martini Kuzman.
Vse potrebne informacije dobite na spletni strani šole pod zavihek učenci – obvezni izbirni predmeti.
povezava: http://www.osagpostojna.si/izbirni-4/

V tabeli so obvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali. Neobvezni izbirni v 7., 8. in 9. razredu je ponujena italijanščina, ki se zaradi premlo prijavljenih NE BO IZVAJALA.  Italijanščina bo samo kot obvezni izbirni predmet.

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI 20/21

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

Predmet razred učitelj/ica
Verstva in etika 7. , 8.in 9.  r Sabina Ileršič
Italijanščina 7. , 8.in 9.  r Mojca Argenti
Nemščina  7., 8. in 9.  r Mojca Jenček Ocepek
RETORIKA   9. r Erika Koren Plahuta
Filmska vzgoja II 7., 8. in 9. r Milena Kumer
Gledališki klub 7., 8.in 9.  r  Andreja Mlakar
Poskusi v kemiji   8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v okolju 8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v življenju 9.  r Suzana Vidmar
Urejanje besedil 7. r  Anton Perenič
Računalniška omrežja 8. r  Anton Perenič
Multimedija  9. r  Anton Perenič
Robotika v tehniki 8.  r Anton perenič
Elektrotehnika z robotiko 9.  r Anton Perenič
Šport za zdravje    7. r Jana Čelan
Izbrani šport – ODBOJKA 8. r Jasna Kožar
ŠPORT ZA SPROSTITEV  9.  r Mitja Muha
ANSAMBELSKA IGRA 7. , 8.  in 9. r Barbara Dolgan
GLASBENA DELA 7. , 8.in 9.  r Barbara Dolgan
Sodobna priprava hrane 7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Načini prehranjevanja   9.  r Magdalena P. Šajn
Organizmi v naravnem in umetnem okolju  7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Likovno snovanje  7. , 8.in 9.  r Romana Harmel
Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami 7. , 8.in 9.  r  Tine Ščuka
Turistična vzgoja  7. , 8.in 9.  r Valentina Sever
Okoljska vzgoja  7. , 8.in 9.  r Valentina Sever
     
     
     
     
     

Tisti, ki boste uveljavljali oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole oddajte vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo do 19. 6. 2020  pošljite po pošti v šolo ali na e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si.

vlogaglasbena

V primeru, da želite imeti 3 ure izbirnih predmetov, morajo s tem soglašati starši. Obrazec izpolnite in

pošljite po pošti v šolo ali na e-pošto: martina.kuzman@osagpostojna.si.

soglasje 3 ure

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/20

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2018/19

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

ZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2017/18

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI v šol. letu 2016/17

Glede na izbire učencev šestega, sedmega in osmega razreda smo oblikovali skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v 7., 8. in 9. razredu v šol. letu 2016/17. za ogled pritisnite  izbirni izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2015/16

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2013/14

ponujeni

izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2012/13

Izbirni predmeti v šolskem letu 2011/12 (seznam)

(Skupno 5.633 obiskov, današnjih obiskov 16)
 
 
 
 
Dostopnost