Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2018/19

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

Predmet razred učitelj/ica
Verstva in etika 7. , 8.in 9.  r Sabina Ileršič
Italijanščina 7. , 8.in 9.  r Mojca Argenti
Nemščina  7. in 9.  r Mojca Jenček Ocepek
Literarni klub 7. , 8.in 9.  r Erika Koren Plahuta
GLEDALIŠKI KLUB 7. , 8.in 9.  r Andreja Mlakar
RETORIKA    9.  r Erika Koren Plahuta
Turistična vzgoja 7. , 8.in 9.  r Mirela Bubnič
 Likovno snovanje 7. , 8.in 9.  r  Romana Harmel
 Šolsko novinarstvo  7. , 8.in 9.  r Cilka Blažon
 Urejanje besedil 7. r  Anton Perenič
Računalniška omrežja 8. r Anton Perenič
 Multimedija  9. r  Anton Perenič
Šport za zdravje 7.  r Jana Čelan
Izbrani šport – ODBOJKA 8.  r Jasna Kožar
ŠPORT ZA SPROSTITEV     9.r Mitja Muha
ANSAMBELSKA IGRA 7. , 8.in 9.  r Barbara Dolgan
GLASBENA DELA 7. , 8.in 9.  r Barbara Dolgan
Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami 7. , 8.  r Tine Ščuka
ASTRONOMIJA – Sonce, luna, zemlja 7. , 8.in 9.  r Greta Jadrič
Sodobna priprava hrane 7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Načini prehranjevanja   9.  r Magdalena P. Šajn
Organizmi v naravnem in umetnem okolju  7. , 8.in 9.  r Magdalena P. Šajn
Poskusi v kemiji   8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v okolju 8.in 9.  r Suzana Vidmar
Kemija v življenju 9.  r Suzana Vidmar

 

Tisti, ki boste uveljavljali oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole oddajte vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo do zaključka (22. 6. 2018)  v tajništvu šole ali svetovalni službi.

vlogaglasbena

ZBIRNI PREDMETI v  7., 8. in 9. RAZREDU za šol. leto 2017/18

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI

IZBRANI IZBIRNI PREDMETI v šol. letu 2016/17

Glede na izbire učencev šestega, sedmega in osmega razreda smo oblikovali skupine izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v 7., 8. in 9. razredu v šol. letu 2016/17. za ogled pritisnite  izbirni izbrani

Izbirni predmeti v šolskem letu 2015/16

ponujeni

izbrani

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15

ponujeni

izbrani

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2013/14

ponujeni

izbrani

 

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2012/13

 

 

Arhiv

Izbirni predmeti v šolskem letu 2011/12 (seznam)

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 4)