Telefon računovodstvo 05 7000 313
 

Vpis v srednjo šolo

KONTAKT: Kuzman Martina, šolska psihologinja

e-pošta: martina.kuzman@osagpostojna.si

telefon: 05 7000 300 (tajništvo), 05 7000 319 (direktno)

mobi: 040 303 719

ŠOLSKO LETO 2018/19

1. Sestanki

         1.  sestanek 

2. Rokovnik za vpis v SŠ 

rokovnik 1819

 

3. OBVESTILA

DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA – Prijavite se in si oglejte poklice, ki vas zanimajo v živo.

prijava: http://www.odkrijsvojtalent.si/

 

 

4. DNEVI ODPRTIH VRAT

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola  – 27. 11. 2018

Šolski center Postojna- 28. 11. 2018

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina – 29.11.2018

Srednja tehniška šola Koper – 21. 11. 2018

 

 

5. KAM IN KAKO   in VPP – Vprašalnik o poklicni poti

KAM IN KAKO DOSTOP

 VPP dostop

predstavitev učencem

 

6. ŠTIPENDIJE

ŠTIPENDIJE – DODATNE INFORMACIJE

 

Povezave:

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

http://www.csd-postojna.com/materialne-pravice/pravice-iz-javnih-sredstev/drzavna-stipendija/

 

7. KORISTNE POVEZAVE

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/#c17909

Moja izbira (poklicni kažipot): http://www.mojaizbira.si/

CIPS: http://www.ess.gov.si/ncips/cips

Zavod republike Slovenije za zaposlovanje:http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/

Štipendije:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije//

Ad futura: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

RRA Notranjsko-kraške regije: http://www.rra-nkr.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema