TAJNIŠTVO:      
Poslovni sekretar Damijana Repe damijana.repe@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 300,   

(05) 7000 310

RAČUNOVODSTVO      
računovodkinja Majda Bole Gril majda.bole-gril@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 313
blagajničarka, knjigovodja Anja Zemljič anja.zemljic@osagpostojna.si tel.: (05) 7000 313
knjigovodkinja,      administratorka    
knjigovodkinja, administratorka
 

Sandra Španić

 

 sandra.spanic@osagpostojna.si     tel.: (05) 7000 320