Skoči na glavno vsebino

OBRAZCI

Vloga staršev za napovedano odsotnost od pouka do in nad 5 delovnih dni

VLOGA STARŠEV ZA NAPOVEDANO ODSOTNOST

Izjava/soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov

Soglasje staršev- OŠ

Pravilnik o dodeljevanju finančne pomoči – sklad drobtinica

PRAVILNIK – sklad drobtinica  

Subvencioniranje šole v naravi in taborov
 
Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi – ČATEŽ
Vloga za subvencijo – Drobtinica

Vloga-za-subvencijo TABORA

 
Šolska prehrana
Pravila šolske prehrane
Prijava na šolsko prehrano
Preklic prijave na šolsko prehrano
Šolsko kosilo
Dietna prehrana

Svetovalna služba

Vloga za odlog
Vloga za prepis
 
 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 
Pravila prilagajanja šolskih obveznosti
Status perspektivnega mladega umetnika predlog  
Status vrhunskega športnika predlog

Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

 

Status vrhunskega mladega umetnika predlog  
Status perspektivnega športnika predlog  
Dogovor o prilagajanju – statusi  
 
Dostopnost