OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA

     Cesta na Kremenco 2, 6230 POSTOJNA

E – mail:  

URADNE URE:  od 7.00 do 10.00 in od 13.00 do 14.00

Ravnateljica:                              Darija Košir

Telefon:                                         05 7000 311

E-mail:                                           

Pomočnica ravnateljice:          Martina Sedej-Filipčič

E-mail:   

Telefon:                                          05 7000 314

Pomočnica ravnateljice:          Suzana Vidmar

E-mail:

Telefon:                                          05 7000 314

Poslovni sekretar:                     Damijana Repe

Tajništvo:                                       05 7000 300

Računovodstvo:                          05 7000 313

Šolska svetovalna služba:

Manca Dekleva, šolska pedagoginja:        05/7000315     

Andreja Poljšak, šolska psihologinja:      05/7000319       

Roberta Gvozdić, šolska psihologinja:     05/7000315     

Šolska knjižnica                           05 7000 317

Podračun pri UJP:                        01294-6030675497

Matična številka:                         549 682 9000

Davčna številka:                          44439407

PODRUŽNICE:

Podružnična šola Bukovje

Bukovje 4, 6230 Postojna

tel.: 040 355 501, vodja podružnice Tina Primc

Podružnična šola Planina

Planina 152, 6232 Planina

tel: 05 756 50 60, vodja podružnice: Martina Rebec

Podružnična šola Studeno

Studeno 68, 6230 Postojna

tel: 030 376 700, vodja podružnice: Sintia Klede