• GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

V letošnjem šolskem letu smo se priključili projektu: TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH.

V ta namen bomo izvajali aktivnost: Gremo peš s kokoško Rozi!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorizirani promet v okolici šole.

V ta namen želimo otroke spodbuditi, da v šolo prihajajo peš, s kolesom, rolerji, s skiroji … torej na trajnostni način.

         Dejavnosti na šoli bodo potekale v času od 16. do 20. 9. 2019.

Koordinatorica TM: Jasna Kožar