Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2024/25

4. – 6. razred

Spoštovani starši!

V skladu z 20.a  členom Zakona o osnovni šoli so v šolskem letu 2024/25 v 4., 5. in 6. razredu na izbiro naslednji neobvezni izbirni predmeti: šport, italijanščina, računalništvo, umetnost in tehnika.

Šola za učence na podružničnih šolah v  Bukovju in Studenem ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: šport in italijanščina. Na podružnični šoli Planina pa šport, italijanščina in računalništvo.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna, obiskovanje izbirnega predmeta pa je obvezno do konca šolskega leta, torej izpis sredi šolskega leta ni mogoč.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri izbirnih predmetov tedensko.

 

Prijava na neobvezne izbirne predmete bo urejena elektronsko, preko portala Lopolis. Starši učenca se na portal www.lopolis.si prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Ko bo možnost prijave odprta, boste starši obveščeni preko elektronske pošte.  V datoteki NAVODILA ZA PRIJAVO NA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je prikazan postopek izbire.

Glede kakršnihkoli vprašanj me lahko kontaktirate na mail : jozica.kalsek-malec@osagpostojna.si

 

PREDSTAVITVE PREDMETOV:

ITALIJANŠČINA

Si že kdaj bil v Italiji? Imaš morda sorodnike, ki znajo italijansko? Ti je ta jezik preprosto všeč in bi se rad naučil osnov sporazumevanja v italijanščini? To možnost ti ponujamo kar na šoli.

Neobvezni izbirni predmet italijanščina je zasnovan predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih sporazumevalnih zmožnosti. Učenci se naučijo predstaviti sebe in spoznavati druge osebe, opisati svojo družino, šolo in prebivališče, predstaviti svoje najljubše živali in spoznavati ostale živali, znajo opisati svoje prostočasne dejavnosti in športne aktivnosti, dajati osnovna navodila za usmerjanje v mestu, nakupovati oblačila in živila, naročati hrano in pijačo ter veliko več.

Skratka; naslednjič, ko boste v Italiji, boš lahko ravno ti pomagal staršem pri sporazumevanju in jim ponosno naročil kavo v perfektni italijanščini. Zakaj pa ne?

ŠPORT

Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, kot so: teki, štafete, suhi biatlon, dejavnosti na snegu, sankanje, pohod…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti; hokej, igre z loparji, osnove badmintona, namiznega tenisa, hoja s hoduljami, zadevanje tarč, cirkuške spretnosti, rolanje, kolesarski poligon, vožnja s skiroji, igre z žogami,…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči; akrobatika, skoki, igre vlečenja, potiskanja,…

Vsakemu sklopu je namenjeno tretjino časa.

RAČUNALNIŠTVO: zloženka (klikni)

Predmet je enoleten,  dejavnosti se izvajajo glede na razmere in interese učencev.

TEHNIKA – predstavitev (klikni)

UMETNOST

Predmet želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Skozi različne dejavnosti se bomo srečali z likovno umetnostjo, glasbeno, gledališko, filmsko, literarno in plesno umetnostjo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIV

Neobvezni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2023/24

4. – 6. razred

Spoštovani starši!

V skladu z 20.a  členom Zakona o osnovni šoli so v šolskem letu 2023/24 v 4., 5. in 6. razredu na izbiro naslednji neobvezni izbirni predmeti: šport, italijanščina, računalništvo, umetnost in tehnika.

Šola za učence na podružničnih šolah v Planini, Bukovju in Studenem ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: šport, umetnost in italijanščina.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna, v primeru izbire pa bodo učenci ocenjeni enako kot pri ostalih predmetih. Obiskovanje je obvezno do konca šolskega leta, torej izpis sredi šolskega leta ni mogoč.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri izbirnih predmetov tedensko.

 

Prijava na neobvezne izbirne predmete bo urejena elektronsko, preko portala Lopolis. Starši učenca se na portal www.lopolis.si prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Ko bo možnost prijave odprta, boste starši obveščeni preko elektronske pošte.  V datoteki NAVODILA ZA PRIJAVO NA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE je prikazan postopek izbire.

.

Glede kakršnihkoli vprašanj me lahko kontaktirate na mail : roberta.gvozdic@osagpostojna.si

 

PREDSTAVITVE PREDMETOV:

ITALIJANŠČINA

Si že kdaj bil v Italiji? Imaš morda sorodnike, ki znajo italijansko? Ti je ta jezik preprosto všeč in bi se rad naučil osnov sporazumevanja v italijanščini? To možnost ti ponujamo kar na šoli.

Neobvezni izbirni predmet italijanščina je zasnovan predvsem na širjenju besedišča in pridobivanju osnovnih sporazumevalnih zmožnosti. Učenci se naučijo predstaviti sebe in spoznavati druge osebe, opisati svojo družino, šolo in prebivališče, predstaviti svoje najljubše živali in spoznavati ostale živali, znajo opisati svoje prostočasne dejavnosti in športne aktivnosti, dajati osnovna navodila za usmerjanje v mestu, nakupovati oblačila in živila, naročati hrano in pijačo ter veliko več.

Skratka; naslednjič, ko boste v Italiji, boš lahko ravno ti pomagal staršem pri sporazumevanju in jim ponosno naročil kavo v perfektni italijanščini. Zakaj pa ne?

ŠPORT

Program vključuje dejavnosti treh sklopov:

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne vzdržljivosti, kot so: teki, štafete, suhi biatlon, dejavnosti na snegu, sankanje, pohod…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti; hokej, igre z loparji, osnove badmintona, namiznega tenisa, hoja s hoduljami, zadevanje tarč, cirkuške spretnosti, rolanje, kolesarski poligon, vožnja s skiroji, igre z žogami,…

– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči; akrobatika, skoki, igre vlečenja, potiskanja,…

Vsakemu sklopu je namenjeno tretjino časa.

Ocenjevanje je številčno in se ocenjuje učenčev napredek in prizadevnost pri njegovem delu.

RAČUNALNIŠTVO: zloženka (klikni)

Predmet je enoleten,  dejavnosti se izvajajo glede na razmere in interese učencev.

TEHNIKA – predstavitev (klikni)

UMETNOST

Predmet želi učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Skozi različne dejavnosti se bomo srečali z likovno umetnostjo, glasbeno, gledališko, filmsko, literarno in plesno umetnostjo.

1. razred

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika (angleščina) kot neobvezni izbirni predmet.

Dostopnost