JAVNI RAZPIS PRVA ZAPOSLITEV – OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA