Skoči na glavno vsebino

Varstvo vozačev

Na matični šoli je organizirano varstvo vozačev in sicer:

PRED POUKOM

  • I. triada od 7.00 do 8.00 v sklopu jutranjega varstva.
  • II. in III. triada od 7.10 do 7.30 in od 7.50 do 8.15.

Učence sprejmejo dežurni učitelji in jih napotijo v učilnice.

PO POUKU

Za učence II. in III. triade je organizirano varstvo od 11.55. in 13.45.

Vsi učenci vozači so se do odhoda avtobusov dolžni vključiti v organizirano varstvo. V času varstva vozačev ne smejo zapuščati šolske zgradbe. Zapustijo ga lahko le na podlagi pisnega obvestila staršev oz. skrbnikov, katerega učenci predložijo odgovornemu učitelju, ki vodi varstvo vozačev.

Dostopnost